A kocatelepek nyereségtermelő képessége folyamatos nyomás alatt van. A sertéstartók ezért folyamatosan a hatékonyság növelésén dolgoznak, jobb takarmányt etetnek, fejlesztik a telepi managementet és egyre jobb genetikákat használnak a tenyésztésben. Mindennek eredményeképp évről évre növekedett a született malacszám.  Sajnálatos módon a nagyobb almokban gyakoribbak a holtellések és a választás előtti elhullás is nagyobb mértékű. Mindezek eredményeképpen az összes született és a választott malacok száma között lassan, de biztosan növekszik a különbség és a magasabb nyereség kiaknázatlan lehetősége.

Forrás: Trouw Nutrition R&D (2018)
Forrás: Trouw Nutrition R&D (2014)

Együtt kell-e élni a nagy szaporaságú genetikát használó telepeknek a holt ellések magasabb arányával, a megnövekedett fiaztatói elhullással és az ebből eredő veszteségekkel?

„A kezelhetetlen alomméret miatt megnövekedett holtellések és fiaztatói elhullás akkor válik igazi problémává, ha van rá megoldás és nem használjuk.”

A Trouw Nutrition által fejlesztett Gestawean OxiLiv, bizonyítottan csökkenti a holtellések arányát  és megnöveli a kocánként választható malacok számát. 

 

Használja ki a Gestawean OxiLiv nyújtotta előnyöket:

                                    1.) Magasabb árbevétel

                                   2.) Alacsonyabb termelési költség

                                   3.) Zavartalan napi rutin

                                   4.) Magasabb állatjólét 

 

 

 

Termelési bizonyítékok

Kísérlet 1

A kísérletet a Trouw Nutrition Sertés Kutató Központjában végezték (Langedijk et al, 2019) Két, egyenként 30 kocából álló csoport vett részt a kísérletben. A kísérleti csoport a fialás előtt 5 napon keresztül kapta a Gestawean OxiLiv-et. A kontroll csoport kizárólag vizet kapott.

Gestawean OxiLiv adagolása 0.6 malaccal növelte az élveszületett malacszámot és 1.0 malaccal a választott alomméretet.

Kísérlet 2

A kísérletet a Trouw Nutrition Sertés Kutató Központjában végezték (Langedijk et al, 2019) Két, egyenként 36 kocából álló csoport vett részt a kísérletben. A kísérleti csoport a fialás előtt 5 napon keresztül kapta a Gestawean OxiLiv-et. A kontroll csoport kizárólag vizet kapott.

Gestawean OxiLiv adagolása 0.6 malaccal növelte az élveszületett malacszámot és 0.8 malaccal a választott alomméretet. Ennek oka a kezelt almok magasabb colostrum felvételében keresendő.

A Gestawean OxiLiv malacok 7.1 %-ának volt <250 g/nap colostrum felvétele, míg a kontrol csoport esetében ez az érték 13.9 % volt.

Gestawean OxiLiv használata

Hogyan használjuk Gestawean OxiLiv-et?

A Gestawean OxiLiv-et 1 %-os koncentrációban ívóvízbe adagolva alkalmazzuk a fialást megelőző 5 napon keresztül. 

A fialást megelőző napokban a kocák napi vízfelvétele mintegy 15 liter naponta, a napi OxiLiv felvétel 150 ml, 5 nap alatt 750 ml. 

Az adagolásnak két alternatívája a fialást megelőző 5 napon. 

1.) amennyiben nagy létszámú sertéstelepen alkalmazzuk, az ivóvíz rendszerbe juttatjuk az anyagot megfelelő koncentrációban (150 ml/koca/nap)

2.) amennyiben kislétszámú telepről van szó, párhuzamos ivóvízrendszert szükséges kiépíteni, amelyet kocánként nyithatunk és zárhatunk. 

Gestawean OxiLiv egy, a fiaztatóban használható, a kocák fialását támogató készítmény. A formula OxiPurple™ és egyéb, szabadalmi joggal védett alapanyagokat tartalmaz. Adagolása a fialás előtti 5 napban ivóvizen keresztül történik. Javítja a malacok oxigénellátottságát a fialás során, ami kritikus körülmény a túlélésük érdekében. 

 
Kiszerelés: 5 – 20 – 200 – 1000 liter 
Szavatossági idő: 12 hónap

 

*Két, formulázásra vonatkozó és az alapanyagok holtellésre gyakorolt hatás szabadalmi bejegyzés alatt

Növelné a hatékonyságát, de elakadt?

Precíziós sertéstartás